Reningsverk

greenbenz

Miljöfrågorna är en naturlig del av vardagen, och idag är det en självklarhet att bilvårdsanläggningar byggs med väldimensionerade reningsverk för att effektivt ta hand om smuts och tungmetaller. Constant Clean har lång erfarenhet av projektering av hela anläggningar från byggstart eller vid renovering, samt en avdelning som bl a  konstruerar och tillverkar det miljögodkända reningsverket Gizmo.

Gizmo

Vårt högteknologiska reningsverk som vi utvecklat under flera år eftersom befintliga produkter inte motsvarade de krav som vi, kunderna och miljömyndigheterna ställde. Reningsverket arbetar med kemisk fällning vilken har den i särklass bästa verkningsgraden när det gäller att sänka utsläppen av tungmetaller. Gizmo använder sig av morgondagens teknik redan idag, bl a mäts tankvolymer med ultraljud och hela anläggningen kan övervakas och fjärrstyras via Internet.
Läs mer »

vatten

Provtagning vatten

Vi är behöriga provtagare av avloppsvatten och utför provtagning av spillvatten från bilvårdsanläggningar.

Några saker att tänka på innan provtagning utförs
  • Kontrollera med er tillsyningsmyndighet vilken typ av prov just ni behöver, exempelvis dag, dygn eller veckoprov. Tömning av brunnar får ej vara gjord inom en månad från provtagningstillfället. Provet ska tas vid hög tvättbelastning.
  • Miljörapport skall inges till er tillsyningsmyndighet varje år, senast 31 mars. Förseningsavgiften 2007 är mellan 1.000 – 2.000 kr. Miljörapporten kan även lämnas elektroniskt till SMP Naturvårdsverket.
Förklaring av mätvärdesgränser
  • Riktvärde: Värde som inte bör överskridas. Om värdet överskrids så föreligger skyldighet att vidta åtgärder.
  • Gränsvärde: Ett värde som aldrig får överskridas.