Vi på Constant Clean

Kent Johansson, VD +46 (0) 20 245 882 88 email

Kent Johansson, VD
+46 (0) 20 245 882 88
kent.johanssonatconstantclean.se

Ulf Ramsay, produktchef +46 (0) 10 458 02 52 email

Ulf Ramsay, produktchef
+46 (0) 10 458 02 52
ulf.ramsayatconstantclean.se

Mattias Olsson servicechef +46 (0) 10 458 02 34 email

Mattias Olsson, servicechef
+46 (0) 10 458 02 34
mattias.olssonatconstantclean.se

Jessica Wallstedt, projektledare

Jessica Wallstedt, projektledare
+46 (0) 10 458 02 17
jessica.wallstedtatconstantclean.se

Berit Robin-Bergkvist

Berit Robin Bergqvist
ekonomichef
+46 (0) 10 458 02 03

Marie Häll reception/administratör +46 (0) 10 458 02 33

Marie Häll
ekonomi
+46 (0) 10 458 02 33

Ann Isacsson

Ann Isacsson
ekonomi
+46 (0) 10 458 02 01

Karin Medelli

Karin Medelli
reception/administration
+46 (0) 10 458 02 26

Monica Elvgren

Monica Elvgren
ekonomi
+46 (0) 10 458 02 36

Philip Alexandersson CAD

Philip Alexandersson
CAD
+46 (0) 10 458 02 39

Haydar al-Kazaz CAD

Haydar al-Kazaz
CAD
+46 (0) 10 458 02 10

Robert Möller/försäljning +46 (0) 10 458 02 45

Robert Möller
försäljning
+46 (0) 10 458 02 45

Robin Låås

Robin Låås
projektledare affärsutveckling
+46 (0) 10 458 02 47

Ulf Jansson, serviceledare

Ulf Jansson
serviceledare
+46 (0) 10 458 02 51

Stefan Levin  serviceledare +46 (0) 10 458 02 48

Stefan Levin 
serviceledare
+46 (0) 10 458 02 48

Jani Heikkilä servicetekniker

Jani Heikkilä
servicetekniker
+46 (0) 10 458 02 14

Johnny Ahlbin servicetekniker +46 (0) 10 458 02 23

Johnny Ahlbin
servicetekniker
+46 (0) 10 458 02 23

Fredrik Norrman servicetekniker +46 (0) 10 458 02 07

Fredrik Norrman
servicetekniker
+46 (0) 10 458 02 07

Anders Torkildsson

Anders Torkildsson
servicetekniker
+46 (0) 010 458 02 00

Tommy Winroth servicetekniker +46 (0) 10 458 02 49

Tommy Winroth
servicetekniker
+46 (0) 10 458 02 49

Hampus Kemmler/servicetekniker +46 (0) 10 458 02 11

Hampus Kemmler
servicetekniker
+46 (0) 10 458 02 11

Dimitris Polidis/servicetekniker +46 (0) 010 458 02 06

Dimitris Polidis
servicetekniker
+46 (0) 010 458 02 06

Johan Widell/servicetekniker +46 (0) 10 458 02 20

Johan Widell
servicetekniker
+46 (0) 10 458 02 20

Dennis Modigh/servicetekniker

Dennis Modigh
servicetekniker
+46 (0) 10 458 02 05

Johan Engström/servicetekniker

Johan Engström
servicetekniker
+46 (0) 10 458 02 19

Johnny Ohrslin/servicetekniker

Johnny Ohrslin
servicetekniker
+46 (0) 10 458 02 24

Oliver Emteryd/servicetekniker

Oliver Emteryd
servicetekniker
+46 (0) 10 458 02 56

Peter Andersson/servicetekniker

Peter Andersson
servicetekniker
+46 (0) 10 458 02 57

Julia Ängstål servicetekniker

Julia Ängstål
servicetekniker
+46 (0) 10 458 02 25

Robert Johansson servicetekniker +46 (0) 10 458 02 43

Robert Johansson
servicetekniker
+46 (0) 10 458 02 43

Eufrat Kaka/servicetekniker

Eufrat Kaka
servicetekniker
+46 (0) 70 228 36 05

Lucas Karlsson/servicetekniker

Lucas Karlsson
servicetekniker
+46 (0) 70 255 06 63

Henrik Johansson/servicetekniker

Henrik Johansson
servicetekniker
+46 (0) 10 458 02 29

Fredrik Widell servicetekniker +46 (0) 10 458 02 55

Fredrik Widell
besiktning- och kartläggning
+46 (0) 10 458 02 55

Henrik Ehngren produktion +46 (0) 10 458 02 12

Henrik Ehngren
produktion
+46 (0) 10 458 02 12

Håkan Antonsson

Håkan Antonsson
produktion
+46 (0) 10 458 02 13

Janne Ketonen

Janne Ketonen
smed
+46 (0) 10 458 02 15

Gerry Almedal projektledare montage +46 (0) 10 458 02 09

Gerry Almedal 
projektledare montage
+46 (0) 10 458 02 09

John Hedlund  montör +46 (0) 10 458 02 21

John Hedlund 
montör
+46 (0) 10 458 02 21

Robert Nilsson montör +46 (0) 10 458 02 46

Robert Nilsson
montör
+46 (0) 10 458 02 46

Tony Gunnarsson montör +46 (0) 10 458 02 04

Daniel Willenhed
montör
+46 (0) 10 458 02 04

Lukasz Maciaszczyk, montör

Lukasz Maciaszczyk,
montör
+46 (0) 10 458 02 31

Magnus Ericsson montör

Magnus Ericsson
montör
+46 (0) 10 458 02 32

Linus Wirdelius, Montör/Servicetekniker

Linus Wirdelius
montör/Servicetekniker
+46 (0) 10 458 02 59

Peter Gustaphsson kemansvarig

Peter Gustaphsson
kemansvarig
+46 (0) 10 458 02 38

Tony Gunnarsson kemtekniker +46 (0) 10 458 02 50

Tony Gunnarsson
kemtekniker
+46 (0) 10 458 02 50

Pontus Hallin kemtekniker +46 (0) 10 458 02 40

Pontus Hallin
kemtekniker
+46 (0) 10 458 02 40

Niclas Johansson kemtekniker +46 (0) 10 458 02 37

Niclas Johansson
kemtekniker
+46 (0) 10 458 02 37

Micke Undmark kemtekniker +46 (0) 10 458 02 35

Micke Undmark
kemtekniker
+46 (0) 10 458 02 35

Jesper Mårtensson kemtekniker +46 (0) 10 458 02 16

Jesper Mårtensson
kemtekniker
+46 (0) 10 458 02 16

John Persson/kemtekniker

John Persson
kemtekniker
+46 (0) 10 458 02 22

Linus Törnqvist/kemtekniker

Linus Törnqvist
kemtekniker
+46 (0) 10 458 02 30

Rasmus Rudberg/kemtekniker

Rasmus Rudberg
kemtekniker
+46 (0) 010 458 02 41

Richard Nylander/kemtekniker

Richard Nylander
kemtekniker
+46 (0) 10 458 02 42

Thomas Broström/kemtekniker

Thomas Broström
kemtekniker
+46 (0) 10 458 02 54

Wojciech Towarnicki

Wojciech Towarnicki
lagerchef
+46 (0) 10 458 02 53

Robert Kindberg  lager +46 (0) 10 458 02 44

Robert Kindberg 
lager
+46 (0) 10 458 02 44

Axel Liljegren

Axel Liljegren
lager
+46 (0) 10 458 02 02