Innovationer

innovation

På egen hand eller i samarbete med våra kunder har vi under åren löst mängder av tekniska och logistiska problem för att få bilvårdsanläggningar att fungera bättre. En del av dessa lösningar har blivit till delar av vårt eget produktutbud. Exempel på detta är våra reningsverk.

I anslutning till vårt huvudkontor har vi en komplett smidesverkstad för tillverkning av olika produkter i rostrfritt stål.

Exempel på produkter
  • Svängarmar och rörsystem för tvätthallar och Tvätta-Själv-anläggningar
  • Bufferttankar för vattenrening. Specialbyggda tankar i rostfritt, från enstaka små kärl till stora, kompletta brunnsystem med sedimenteringstankar och oljeavskiljare
  • Kompletta buffertsystem för färskvatten och recirkulerat vatten med kärl, pumpar och processtyrning
  • Räls för biltvättar av rollovertyp