Om Constant Clean

Constant Clean AB bildades 1987 av Kent Johansson. Sedan start har företaget arbetat med montering och service av biltvättanläggningar och under 2008 gick vi samman med SEAB, Nordens största distributör av bilvårdsprodukter. Från och med 2009 är vi svensk representant för Christ automattvättar, självtvättar och kringutrustning.

Vi utför service av högtryckspumpar, projekterar, säljer och monterar biltvättar, installerar och servar spolutrustning i tvätthallar samt service och montage av all annan förekommande kringutrustning.

Totalt är vi ett 30-tal personer verksamma inom administration, företagsledning, service, distribution och försäljning samt tillverkning och montering. Förutom Stockholm och Mälardalen har vi också representation runtom i Sverige för att kunna ge bästa möjliga tänkbara service med kort varsel. Utanför kontorstid har vi också jourverksamhet för att kunna avhjälpa akuta fel.

Intill huvudkontoret i Huddinge finns även en plåt- och smidesverkstad med en anställd smed för plåtarbeten som exempelvis lagning av räls till automattvättar, tillverkning av utrustning i tvätt- och spolhallar och akuta reparationer.

Vår miljöpolicy

– Vi ska sträva efter att ”våra” fordonstvättanläggningar har god miljöeffekt, med bästa möjliga funktion och minsta möjliga negativ miljöpåverkan. Detta genom god rådgivning till kunder vid val av anläggning samt vid installation och drift av dessa.

I vår interna verksamhet ska vi sträva efter att utveckla och förbättra reningsverk för biltvättanläggningar och vi ska så långt som det är möjligt förebygga miljöskador.

– Vi ska följa alla tillämpliga miljörelaterade lagar och andra krav och vi ska sträva efter att ständigt minska egen miljöpåverkan.

– Sparsamhet ska visas vid användning av energi och andra köpta resurser.

Kent Johansson, Huddinge den 13 augusti 2010