Christ Contour Tvättbana


Komplett tvättbana med conveyer och konturstyrda borstar. Ger optimal tvätteffekt, lång livslängd och hög lönsamhet. Hela banan är byggd i ett system av moduler som är lätt att kombinera och anpassa till anläggningens förutsättningar.

Förtvätt

christ_contour3

Huvudtvätt

Portal för intensivtvätt med belysning

Jetstream, båge för högtryckstvätt

Högtryckstvätt för hjultvätt eller horisontell borste för tvätt av hjul och trösklar

Skölj- och vaxzon

Båge för sköljning

Portal för skumvax

Portal för påläggning av vax

Torkzon

Komplett portal för torkning

Torkelement