Vi är en del av Hållbar Biltvätt

ha%cc%8allbar-biltva%cc%88tt-logoTillsammans med Svensk Bensinhandel jobbar vi nu under den gemensamma organisationen Hållbar Biltvätt för att minska mängden biltvättar som sker okontrollerat utanför etablerade tvättanläggningar. Allt för att spara vår gemensamma miljö och minska utsläpp av oljor och tungmetaller. Hållbar Biltvätt gör undersökningar, samlar och delar nyttig information och producerar olika kampanjer och utbildningsmaterial. Idén är att om alla vi i branschen, engagerade bilister, personal på bensinstationer och tvättanläggningar, samt miljökontor och vattenverk gör gemensam sak, får vi till en förändring av svenska bilägares tvättvanor.